Tập trung chăm lo  tốt hơn đời sống đoàn viên
(PLO) - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Phan Thị Bình Thuận đã lưu ý như vậy tại Đại hội đại biển Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức ngày 19-8. 

Phát biểu tại đại hội, bà Thuận đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP nhiệm kỳ qua. Cụ thể, đội ngũ Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP đã tâm huyết, trách nhiệm trong việc triển khai toàn diện các hoạt động công đoàn, thực hiện hầu hết các nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động trọng tâm của đội ngũ Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP thời gian qua, là phối hợp với cơ quan chuyên môn, địa phương thực hiện tốt công tác chuyên môn. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện xã hội, thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ tại TP.HCM mà còn mở rộng về các tỉnh, thành. Song song với đó là các hoạt động văn thể mỹ thu hút nhiều đoàn viên tham gia, lan tỏa đến các phong trào chung của Sở.

Cũng theo bà Thuận, ngoài công tác chuyên môn, đội ngũ những người làm công tác Công đoàn cơ sở thuộc Sở còn kiêm nhiệm các hoạt động đoàn thể, Đảng... Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nghiệp vụ chuyên môn công đoàn tại cơ sở. Theo đó, bà Thuận lưu ý, trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, đội ngũ công đoàn cần nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn để có sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP nhiệm kỳ tới cần đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng công tác dự báo để thu hút đoàn viên tham gia.

Tập trung chăm lo  tốt hơn đời sống đoàn viên - ảnh 1
Đại biểu Nguyễn Phi Anh góp ý hoạt động công đoàn cần bám sát cơ sở để nâng cao hiệu quả. Ảnh: P.ĐIỀN

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp nêu tại hội nghị. Tập trung chăm lo, chăm sóc, bảo vệ lợi ích của công chức, viên chức. Quan tâm tới đời sống, tình cảm của đoàn viên công đoàn tại cơ sở”, bà Thuận nói.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực tham gia quản lý, vận động đoàn viên thực hiện tốt công việc được giao, quan tâm bảo vệ lợi ích hợp pháp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Tập trung chăm lo  tốt hơn đời sống đoàn viên - ảnh 2
Đoàn viên biểu quyết bằng hình thức đưa thẻ đoàn viên. Ảnh: P.ĐIỀN

Tổng số công chức, viên chức, lao động thuộc Sở Tư pháp TP.HCM hiện có 551 người, trong đó có 549 đoàn viên công đoàn, đảng viên là 182 người, công đoàn cơ sở gồm 12 đơn vị.

Đại hội lần này đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên, đảm bảo đủ tiêu chuẩn và cơ cấu, trình độ văn hóa, chuyên môn. 

PHONG ĐIỀN