Nhiều doanh nghiệp gọi đến Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Thuận xin gặp Chi cục trưởng Lê Quang Duyệt nhưng nhân viên cho biết: Cơ quan chỉ có Chi cục trưởng Lê Đình Duyệt.

Số là khi tỉnh có quyết định cho ông Duyệt nghỉ hưu từ ngày 28-2-2010 thì ông này tiết lộ là mình tên Lê Đình Duyệt, còn năm năm nữa mới đến tuổi hưu. Sau đó ông về quê xác nhận và các cơ quan của tỉnh Ninh Thuận đã cho ông cải chính hộ tịch sang tên Lê Đình Duyệt, trẻ hơn lúc đầu năm tuổi. Tuy nhiên, sau khi cải chính ông vẫn ký công văn, giấy tờ với tên cũ. Lẽ ra sau khi cải chính, ông Duyệt cũng sửa luôn tên trong giao dịch công vụ nhưng lại quên nên nhân viên mới có cớ “chơi xỏ” ông như trên.

SƠN VŨ