Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo BHXH Việt Nam, chính sách BHXH, BHTN đang thực hiện các giải pháp nhằm tổ chức một cách hiệu quả chính sách BHXH, tạo thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

Thanh tra việc giả mạo hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội - ảnh 1
BHXH Việt Nam yêu cầu xử lý trách nhiệm các nhân nếu chỉ đạo sai sót. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua còn xảy ra tình trạng giải quyết chưa đúng, quá thẩm quyền dẫn đến khiếu nại, nhiều trường hợp khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Cá biệt có quyết định BHXH tỉnh ban hành bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hủy, có quyết định tạm dừng chi trả hoặc cho hưởng không đúng thẩm quyền; thiếu căn cứ pháp lý hoặc không đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành làm ảnh hưởng đến mục tiêu thực hiện chính sách BHXH cũng như việc đánh giá năng lực tổ chức thực hiện của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh trên toàn quốc kịp thời chấn chỉnh từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thu, cấp sổ - thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHTN, tổ chức chi trả và quản lý đối tượng hưởng BHXH, BHTN thuận lợi, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người hưởng theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp thu, cấp sổ không đúng đối tượng, thời gian, giả mạo hồ sơ để hưởng BHXH thì phối hợp với Sở LĐ-TB&XH thanh tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, rà soát các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng kéo dài chưa giải quyết dứt điểm để tổng hợp, báo cáo về BHXH Việt Nam trước ngày 30-9.

Đối với các trường hợp khiếu nại kéo dài vượt quá thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh chủ động xin ý kiến Sở LĐ-TB&XH để xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền thì tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH giải quyết.

Trường hợp giải quyết không đúng quy định do lỗi của cơ quan BHXH phải kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức thực hiện.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh hướng dẫn trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 1-1-1995 thì cơ quan quản lý người lao động giải trình lý do bị mất, xác nhận về quá trình công tác, diễn biến tiền lương, việc chưa nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp một lần báo cáo Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương. Không để xảy ra tình trạng tùy tiện cấp sổ BHXH, cộng nối thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 hoặc điều chỉnh chức vụ, chức danh nghề, tiền lương không đúng quy định...