Thế giới và biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài
(PLO)- Đó là nội dung của cuốn sách “Góc nhìn cận cảnh: Thế giới và biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài”  do PGS-TS Trần Nam Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu biển và đảo (ĐH Quốc gia TP.HCM), chủ biên vừa ra mắt độc giả. 

Tập sách tập trung phân tích những cơ sở pháp lý từ phán quyết của Tòa Trọng tài, đi sâu về những giải thích của phán quyết về quy chế đảo, đá đối với các thực thể trong quần đảo Trường Sa, từ đó chỉ ra các thay đổi về phạm vi tranh chấp trên biển Đông sau phán quyết.

Thế giới và biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài - ảnh 1
Trang bìa cuốn sách "Góc nhìn cận cảnh: Thế giới và biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài"

Sách cũng đi sâu phân tích tác động của phán quyết đến quyền lợi thực tế của Việt Nam trên biển Đông và cụ thể là ở quần đảo Trường Sa. Trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi ý có tính chất định hướng để Việt nam có thể tận dụng tốt các nội dung của phán quyết để giành lấy các quyền chính đáng lý Việt Nam phải được hưởng theo luật pháp quốc tế.

Sách do NXB Văn hóa-Văn nghệ phát hành, dày 254 trang, gồm bốn chương:

- Chương 1: Tổng quan vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc - những vấn đề lý luận và thực tiễn. 

- Chương 2: Vụ kiện biển Đông của Philippines: Nguyên nhân, diễn biến và kết quả. 

- Chương 3: Phản ứng của cộng đồng quốc tế và Trung Quốc đối với phán quyết của Tòa Trọng tài.

- Chương 4: Những tác động đến chủ quyền Việt Nam ở biển Đông và quần đảo Trường Sa

H.LAN