Kết quả này dựa trên khảo sát đối với ứng viên và thế hệ Y (người tìm việc sinh từ năm 1980 đến 1996) trong cơ sở dữ liệu của Navigos Group.  

Navigos Group đánh giá, đây thực tế đang diễn ra khá phổ biến tại thị trường lao động Việt Nam, đặc biệt đội ngũ lao động trẻ sự gắn bó với tổ chức không cao.  Điều này dẫn đến tình trạng ứng viên “nhảy việc” nhiều và nhanh, còn nhà tuyển dụng thì rất khó khăn và tốn kém hơn trong việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.

Kết quả khảo sát cho thấy, 69% ứng viên thế hệ Y tham gia khảo sát cho rằng họ đang cân nhắc chuyển việc. 70% ứng viên làm việc trung bình từ bốn năm trở xuống tại một công ty. Điều này cho thấy thấy mức độ gắn bó thấp của thế hệ Y với tổ chức.

Ngược lại, thế hệ Y người Việt khao khát khởi nghiệp. Có khoảng 2/3 ứng viên tham gia khảo sát cho biết họ mong muốn khởi nghiệp trong vòng ba năm tới.

Độ tuổi từ 31-35 được thế hệ này coi là “độ tuổi vàng” để khởi nghiệp với 53% ý kiến lựa chọn của ứng viên. Các ngành bán lẻ, du lịch – nhà hàng, thương mại điện tử và giáo dục là các lĩnh vực được thế hệ Y chọn để khởi nghiệp với tỉ lệ tương ứng là 31%, 14%, 11% và 10%.

“Tuy nhiên, từ suy nghĩ mong muốn khởi nghiệp đến việc chấp nhận dấn thân vào “khởi nghiệp” thực sự lại là một câu chuyện khác không được đề cập trong báo cáo này”, đại diện công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search, chia sẻ.