Theo đó, mục tiêu kế hoạch là tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của năm sau so với năm trước ít nhất bằng 50%. Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 450.000 người (tăng 200.000 người so với năm 2018).

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra giải pháp phối hợp với BHXH Việt Nam và các địa phương trong việc chia sẻ dữ liệu về quản lý lao động, thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong làng nghề, lao động tự do... Những đối tượng hiện đang có nguồn thu nhập ổn định mà không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện.

Bộ LĐ-TB&XH cũng cho biết sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của Nhà nước từ ngày 1-1-2018 đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Căn cứ theo đó, bộ này sẽ kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các gói bảo hiểm, đồng thời nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các gói BHXH ngắn hạn linh hoạt đối với người tham gia BHXH tự nguyện.