Thiên nhiên kỳ diệu hay thảm họa?
(PL)- Tác phẩm Thiên nhiên kỳ diệu hay thảm họa vừa ra mắt kể lại những câu chuyện về khám phá khoa học, sự kỳ diệu của thiên nhiên và những thảm họa mà con người đã gây ra cho môi trường sống.

Môi trường cũng là nơi chứa đựng các chất thải của con người trong quá trình sử dụng, tuy nhiên chức năng chứa đựng chất thải của môi trường có giới hạn. Khi vượt quá giới hạn này, môi trường sẽ bị mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm, gây hại cho chính con người.

Thiên nhiên kỳ diệu hay thảm họa? - ảnh 1

Với tác phẩm Thiên nhiên kỳ diệu hay thảm họa, tác giả Nguyễn Đức Hiệp (người từ nhiều năm qua đã làm việc trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậubảo tồn di sản văn hóa) đã chia sẻ với bạn đọc sự quan tâm, lo lắng của mình về môi trường sống hiện tại và tương lai. Trong đó có phân tích việc xây dựng đập thủy điện có tác hại thế nào đến môi trường sông Mekong, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường động và thực vật đồng bằng sông Cửu Long

Những câu chuyện trong lịch sử khoa học tự nhiên được tác giả kể ra với mong muốn cảnh báo nhằm giúp con người sống có ý thức hơn với môi trường. Sách do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ ấn hành.

HP