Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH, cho biết việc xem xét, giải quyết tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước thời điểm trên đã được quy định chi tiết tại khoản 9 Điều 23 của Nghị định số 33/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Thời gian tính bảo hiểm xã hội với quân nhân, công an xuất ngũ - ảnh 1
Bộ LĐ-TB&XH đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo các tỉnh thực hiện theo Luật BHXH.

Như vậy, quy định việc giải quyết tính cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội, thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15-12-1993 đã được thực hiện từ ngày 24-12-2013.

“Đề nghị BHXH căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên để chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện. Trường hợp trong quá trình thực hiện quy định nêu trên có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền”, Bộ LĐ-TB&XH thông báo.