Gói thầu số 6: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh” thuộc dự án Cao ốc Hoàng Việt, Trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM

Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức xem xét chỉ định thầu rút gọn theo đúng trình tự pháp luật đối với gói thầu số 6 thuộc dự án Cao ốc Hoàng Việt.

Căn cứ hồ sơ năng lực và hồ sơ báo giá của nhà thầu, tờ trình của đơn vị tư vấn đấu thầu, báo Pháp Luật TP.HCM thông báo kết quả chỉ định thầu rút gọn như sau:

- Đơn vị trúng thầu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HƯNG VIỆT

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Giá trúng thầu: 140.162.000 đồng Việt Nam (Một trăm bốn mươi triệu một trăm sáu mươi hai ngàn đồng Việt Nam).

Theo Quyết định số 17/QĐ-BPL ngày 7-7-2010 của Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM.