(PL)- Bộ VH-TT&DL vừa phê duyệt đề án tuyên truyền, quảng bá tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du.

 

Theo đó, đề án đánh giá Truyện Kiều được phóng tác, đặt lời, chuyển thể sang các loại hình nghệ thuật vốn nhiều nét đặc thù sẽ góp phần trong công cuộc giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Từ đó Bộ VH-TT&DL sẽ tổ chức chuyển soạn, đặt lời bài hát từ nội dung tác phẩm Truyện Kiều dựa trên các làn điệu dân ca, các hoạt động diễn xướng dân gian và các trò diễn múa rối cổ truyền.

Các tác phẩm nghệ thuật sẽ bao gồm những loại hình nghệ thuật đặc sắc và loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản vật thể và di sản phi vật thể của nhân loại như nghệ thuật chèo, cải lương, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, dân ca quan họ, dân ca bài chòi, ca trù, hát văn, hát xẩm, ca Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ.

Tác phẩm được nghiệm thu sau khi Cục Nghệ thuật biểu diễn đặt hàng sẽ là cơ sở để xây dựng các chương trình nghệ thuật, xuất bản phẩm ghi âm, ghi hình đĩa DVD phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - đại thi hào Nguyễn Du; tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân, du khách trong và ngoài nước ở một số tỉnh, TP: Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Cần Thơ và TP.HCM.

Kinh phí triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, quảng bá Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ VH-TT&DL phê duyệt.

V.THỊNH