Cụ thể, hộ bà Hồ Thị Hiệp cho rằng nhà mình bị tốc mái hoàn toàn nhưng chỉ được nhận 2 triệu đồng thay vì 2,5 triệu đồng như quy định; ông Nguyễn Tấn Oai bị sập nhà hoàn toàn, phải đi ở nhờ nhưng chỉ được nhận 3,5 triệu đồng thay vì 5 triệu đồng...

Sau khi báo đăng, UBND TP Tam Kỳ đã xác minh các trường hợp nêu trên và thấy rằng: Đối với hộ bà Hồ Thị Hiệp, nhà bị thiệt hại 30%-50% nên được đề xuất mức hỗ trợ 1 triệu đồng. Với trường hợp ông Nguyễn Tấn Oai, bão chỉ làm hư 70% căn nhà chứ không phải sập hoàn toàn nên hội đồng xét duyệt xã Tam Phú đề xuất mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng theo quy định...

Theo UBND TP Tam Kỳ, không có chuyện xã khấu trừ  tiền cứu trợ của dân.

T.ĐỊNH