Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem
(PLO)- Bạn đọc sẽ thấy những siêu anh hùng của Martin lấm lem dầu mỡ, cũng bầm mắt, cũng già nua chảy xệ. Họ có thể da vàng, da đen hay bất cứ màu da nào. Và do đó, Martine cho rằng bạn cũng có thể trở thành một siêu anh hùng!

Gần như đi khắp thế giới, thách thức các khuôn mẫu, loạt ảnh của Martin Beck cho rằng những siêu anh hùng không hề là nhân vật phi thực tế. Họ là người bình thường và thông qua những nghĩa cử cao đẹp, qua đấu tranh cá nhân, họ đã trở thành anh hùng khi giúp đỡ người khác.

Bạn đọc sẽ thấy những siêu anh hùng của Martin lấm lem dầu mỡ, cũng bầm mắt, tét môi, cũng già nua chảy xệ. Họ có thể da vàng, da đen hay bất cứ màu da nào. Và do đó, Martine cho rằng bạn cũng có thể trở thành một siêu anh hùng!

“Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ có mặt ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng” - Martin nói.

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 1
Mẫu ảnh: Teresa & Ghalib, Lebanon. "Những siêu anh hùng không hề là nhân vật phi thực tế". Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 2
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Ghalib. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 3
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Suresh, Ấn độ. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 4
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Eranga, Sri Lanka. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 5
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Eranga, Sri Lanka. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 6
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Omar -Dina, Ai cập. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 7
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùngMẫu ảnh: Luz, Palestine.  Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 8
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Dan, Anh - Kristina, Mỹ. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 9
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Teresa, Lebanon. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 10
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Aliya, Kazakhstan.  Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 11
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Mohammed, Bangladesh. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 12
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng.  Mẫu ảnh: Georgina, New Zealand. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 13
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Fergus, Ireland. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 14
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Ahmed, Saudi Arabia. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 15
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Ghalib, Lebanon. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 16
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Martin, xứ Wales. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 17
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Victoria, Anh. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 18
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Ghalib, Lebanon. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 19
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Suzie & Savannah, Anh. Ảnh: Martin Beck

Thú vị bộ ảnh siêu anh hùng lấm lem - ảnh 20
Siêu anh hùng sống giữa chúng ta, họ ở khắp nơi. Mỗi người đều có thể là một siêu anh hùng. Mẫu ảnh: Kristina, Philippines. Ảnh: Martin Beck

Bội Nhi (Theo boredpanda)