Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký công bố pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác PCCC (4-10-1961 - 4-10-2011).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh: Giải thưởng là sự ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp đảm bảo an toàn trong sản xuất và kinh doanh, cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC, năm 2009 cả nước đã xảy ra gần 1.950 vụ cháy, trong đó có 271 vụ cháy rừng, làm thiệt hại gần 500 tỉ VND (chưa kể cháy rừng).

LX