Thông báo này nêu rõ các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm phối hợp với Cục Trẻ em trong việc thực hiện kết nối, khai báo, định tuyến cuộc gọi đến số dịch vụ 111.

Như vậy, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em đã được nâng mức độ "khẩn cấp" như gọi công an, cứu hỏa, cấp cứu với 3 chữ số 111. 

Đây là tổng đài khai báo các vụ bạo lực, xâm hại, buôn bán, bắt cóc.... trẻ em trực 24/24 với việc tư vấn, kết nối chuyển tuyển dịch vụ, hỗ trợ cách ly trẻ em khỏi gia đình trong trường hợp khẩn cấp.....

Trước đó , tháng 8-2017, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) có công văn đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông lấy số 111 cho Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, do Cục Trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB&XH quản lý và khai thác. Tổng đài này sẽ không thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với chiều gọi đến. Phí viễn thông của Tổng đài sẽ do Bộ LĐ-TB&XH trả cho doanh nghiệp viễn thông thay cho người sử dụng dịch vụ lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước được cấp hàng năm. 

Theo số liệu thống kê, đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em hiện tại số 18001567 thành lập từ năm 2004. Sau 13 năm hoạt động, đầu số này đã tiếp nhận trên 2,5 triệu cuộc gọi trên phạm vi cả nước nhưng thực tế là người dân khó nhớ được số đường dây nóng này. Đối với trẻ nhỏ thì lại càng khó nhớ nên khó có thể gọi ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp, cần có sự can thiệp kịp thời…