(PL)- UBND TP.HCM vừa đồng ý cho Công ty Hitachi Zosen Corporation (Hitz) của Nhật Bản và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco) hợp tác thử nghiệm nhà máy xử lý chất thải hữu cơ để phát điện.

Nhà máy có công suất 200 kg/ngày, sử dụng chất thải thực phẩm lấy từ chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn phường Bến Nghé (quận 1). Mô hình thử nghiệm đặt tại bãi chôn lấp Phước Hiệp do Citenco quản lý.

Thời gian thử nghiệm tám tháng, kể từ tháng 10-2016. UBND TP lưu ý quá trình thử nghiệm, nếu phát sinh ô nhiễm thì phải ngừng ngay. Ngoài ra, các bên cam kết việc hợp tác triển khai mô hình thử nghiệm không liên quan đến việc thực hiện dự án sau này (nếu có).

TÁ LÂM