Nhà máy có công suất 200 kg/ngày, sử dụng chất thải thực phẩm lấy từ chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn phường Bến Nghé (quận 1). Mô hình thử nghiệm đặt tại bãi chôn lấp Phước Hiệp do Citenco quản lý.

Thời gian thử nghiệm tám tháng, kể từ tháng 10-2016. UBND TP lưu ý quá trình thử nghiệm, nếu phát sinh ô nhiễm thì phải ngừng ngay. Ngoài ra, các bên cam kết việc hợp tác triển khai mô hình thử nghiệm không liên quan đến việc thực hiện dự án sau này (nếu có).