Đây là nhà máy xử lý bùn thải từ kênh rạch, cống rãnh đầu tiên của Việt Nam, chi phí xây dựng ước tính 50 triệu USD.

Theo đơn vị tư vấn lập báo cáo, công nghệ xử lý của nhà máy này có thể biến bùn thải thành các sản phẩm hữu ích như gạch lót đường, phân compost, đất san lấp mặt bằng... Theo Công ty Thoát nước đô thị TP, hiện lượng bùn phát sinh từ hệ thống kênh rạch nội thành TP vào khoảng 3.000 m3/ngày nhưng chưa được xử lý. Do vậy, việc xây dựng một nhà máy xử lý bùn là cần thiết, góp phần bảo vệ môi trường. Khi được đưa vào hoạt động giai đoạn một, Nhà máy xử lý bùn Đa Phước có thể xử lý 3.000 m3 bùn/ngày.

M.PHONG