công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Dịp này, Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới cũng trao giải thưởng WIPO cho doanh nghiệp xuất sắc nhất, công trình xuất sắc nhất và tác giả xuất sắc.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao huân chương Độc lập hạng Nhì cho Quỹ VIFOTEC nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của quỹ trong 20 năm qua.

BÌNH MINH