Trước mặt công an, chị vợ ngất lên ngất xuống vì xót của nhưng không qua mắt được công an. Sau hơn một ngày đấu trí, chị vợ thừa nhận mình đã lấy trộm số tiền trên để đánh đề, cờ bạc nhưng không muốn cho chồng biết… Trong vụ này, ngoài chuyện bị trộm tiền, anh B. còn bị vợ “trộm” một thứ khá lớn là lòng tin của người đầu ấp tay gối.

HC