Trụ trì chùa Ba Vàng bị bãi nhiệm chức vụ nào trong Giáo hội?

Đồ họa: TRANG88
(PLO)- Tại hội nghị Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 12-7-2019 tại TP.HCM, Ban thường trực Hội đồng trị sự đã thống nhất bãi nhiệm các chức vụ sau của sư Thích Trúc Thái Minh.