Theo cáo trạng, năm 2008 Hằng được tuyển vào làm kế toán trưởng Công ty Tâm Hương. Tháng 12- 2009, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc công ty, mở ba thẻ tiết kiệm tại ngân hàng có tổng giá trị 1 tỉ đồng. Bà Hương ủy quyền cho Hằng tất toán ba thẻ tiết kiệm trên. Nhân cơ hội này, Hằng rút 1 tỉ đồng nhưng không đem về nộp mà chiếm đoạt luôn. Ngoài ra, Công ty Tâm Hương ký bốn hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng hơn 11,3 tỉ đồng. Hằng đã sáu lần ứng quỹ công ty hơn 15,3 tỉ đồng với lý do trả nợ vay ngân hàng và chiếm đoạt 4 tỉ đồng dôi ra.

Theo tố cáo của bà Hương thì Hằng đã chiếm đoạt tiền của bà và tiền của Công ty Tâm Hương với tổng số tiền 56 tỉ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hằng chiếm đoạt chỉ gần 17 tỉ đồng.

HOÀNG VĂN