Theo cáo trạng, trước đây vợ chồng ông Hưng có một thửa đất diện tích 6.750,5 m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháng 9-2011, vợ chồng ông thuê người đến chặt phá cây rừng để làm rẫy. Ngày 2-11-2011, Trạm Kiểm lâm Cửa Cạn phát hiện, lập biên bản đình chỉ vì diện tích rừng bị chặt phá nằm riêng biệt với diện tích đất mà vợ chồng ông Hưng được cấp giấy chủ quyền. Được biết diện tích rừng bị hủy hoại là 4.042 m2, là rừng đặc dụng thuộc tiểu khu 81 phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Phú Quốc (ấp 3, xã Cửa Cạn).

VĨNH SƠN