Tướng Đồng Sỹ Nguyên và đường Trường Sơn khói lửa
(PLO)- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên được người lính nhớ nhiều đến ở cương vị Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn - chịu trách nhiệm vận hành đường mòn Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ.

Tướng Đồng Sỹ Nguyên và đường Trường Sơn khói lửa - ảnh 1
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (đứng đầu bàn) cùng Bộ Tổng tham mưu, Bộ tư lệnh miền và tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên (đứng, cầm cây chỉ bản đồ) bàn kế hoạch tác chiến chuẩn bị chiến dịch đường 9 Nam Lào, tháng 9-1970. 

Tướng Đồng Sỹ Nguyên và đường Trường Sơn khói lửa - ảnh 2
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên - Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn thăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn vận tải 101 thuộc Tiểu đoàn 3 trong một chiến dịch vận chuyển, mùa khô năm 1970-1971. 

Tướng Đồng Sỹ Nguyên và đường Trường Sơn khói lửa - ảnh 3
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên (đội mũ vải) nghe báo cáo về kế hoạch triển khai tuyến xăng dầu khu vực 471.

Tướng Đồng Sỹ Nguyên và đường Trường Sơn khói lửa - ảnh 4
Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên (trái) và Chính ủy Vũ Xuân Chiêm tại Hầm chỉ huy Sở Tiền phương, tháng 11-1971.

Tướng Đồng Sỹ Nguyên và đường Trường Sơn khói lửa - ảnh 5
Những hình ảnh tư liệu trên đang được đặt ở vị trí trang trọng tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh, quận Hà Đông, Hà Nội.

AN HIỀN