Đây là cuộc thi được tổ chức thường xuyên suốt nhiều năm qua, góp phần tìm ra nhiều cây bút mới, thành danh và có được nhiều tác phẩm chất lượng cao cho nền văn chương nước nhà. Theo nhà văn Nguyễn Đình Tú (ảnh), Trưởng ban Văn xuôi tạp chí VNQĐ, cuộc thi không hạn chế về đề tài, chấp nhận mọi phong cách sáng tác truyền thống hay hiện đại, khuyến khích các tìm tòi, thể nghiệm mới... Tác phẩm dự thi gửi về tạp chí VNQĐ, số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: vnquandoi@gmail.com. Cuộc thi sẽ kéo dài đến hết ngày 30-11-2014.

NS