Cầu bê tông liên ấp Chắc Tưng – Bưng Chông – Bưng Cà Pốt – xã Tài Văn – huyện Trần Đề bắt qua sông Tiếp Nhựt là công trình giao thông cấp IV với chiều dài 34 m. Tổng đầu tư xây dựng cầu là 1 tỉ đồng và được tài trợ hoàn toàn bởi Vietbank. Cầu được khởi công vào ngày 28-6 và chính thức được khánh thành, đưa vào sử dụng vào ngày 27-11.

Cây cầu bê tông mới không chỉ mang ý nghĩa nối liền các tuyến đường, giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Song song với quá trình phát triển kinh doanh, Vietbank luôn ý thức chia sẻ với cộng đồng, xã hội thông qua các hoạt động đóng góp cho cộng đồng và an sinh xã hội như tài trợ học bổng, chương trình hiến máu nhân đạo, tài trợ mổ tim, ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung… Trong thời gian tới, Vietbank sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này nhằm phát huy tinh thần chung tay vì sự phát triển chung của xã hội.