Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, siêu thị Intimex Nghệ An chụp ảnh màu không che mặt kèm họ tên, địa chỉ lớp học của một sinh viên và địa chỉ bốn người khác trong khung nhôm với nội dung: “Các đội tượng ăn cắp hàng...”. Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh và công an phường đã phản đối.

Đ.LAM