Vào ngày 16-3, bệnh viện phẫu thuật cho chị Hoàng Thị Luận và cần tiếp máu gấp nên cha chị Luận tình nguyện hiến máu cho con gái. Ông phải nộp cho bệnh viện 200.000 đồng nhưng bệnh viện lại làm cơ số máu đó bị hỏng, phải hủy. Lãnh đạo bệnh viện cho rằng cơ số máu hỏng là do bị đông, việc thu tiền là theo quy định chung của bệnh viện.

Theo người cha, ông đã ba lần hiến máu cho con gái nhưng BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đều không thu tiền.

ĐẮC LAM