Tại đây, những sai sót nghiêm trọng những quyển sách học cho trẻ em có in cờ Trung Quốc lại nóng lên…

Nói về sách cho học sinh Việt Nam có cờ Trung Quốc, số xe cứu hỏa Trung Quốc…, ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản khẳng định: “Để xảy ra vi phạm là do một số nhà xuất bản đã buông lỏng quản lý trong quy trình biên tập và liên kết. Có trường hợp đối tác liên kết đã phát hành sách ra thị trường trong khi nhà xuất bản chưa ký phát hành và nộp lưu chiểu theo quy định… Để xảy ra sai sót là do giám đốc, tổng biên tập, biên tập chưa xác định hết vai trò, trách nhiệm của mình, chưa thực hiện đúng chức năng của mình trong quá trình xuất bản nói chung và thực hiện liên kết nói riêng. Đề nghị trong thời gian tới, các nhà xuất bản rà soát lại quy trình xuất bản và biên tập kỹ các đề tài thuộc loại này, tránh xảy ra sai phạm đáng tiếc như thời gian qua”. Đại diện Nhà xuất bản Trẻ, ông Dương Thành Truyền cho biết do phụ thuộc về tài chính, nhiều nhà xuất bản không kiểm soát được bản thảo các đối tác liên kết. Nhiều đối tác không chú trọng đến nội dung văn hóa, chỉ chú trọng lợi nhuận nên dễ dẫn đến sai sót. Ông Truyền đề nghị khi xảy ra sai phạm, bên cạnh việc xử lý giám đốc các nhà xuất bản, cần phải xử lý thật nặng, thật nghiêm đối tác liên kết theo luật định. Việc xử lý sai phạm đối với đơn vị liên kết cần đánh mạnh vào kinh tế, nếu nơi nào vi phạm nhiều lần cần bác bỏ tư cách liên kết trong một thời gian nhất định.

Những quyển sách học dành cho trẻ em Việt Nam có in cờ Trung Quốc gây phẫn nộ. Ảnh: H.BÌNH

Ông Nguyễn An Tiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, trả lời: “Trong những sai phạm vừa qua, có một phần trách nhiệm của chúng tôi là cơ quan quản lý, trước tiên phải thuộc về giám đốc các nhà xuất bản. Những sai phạm như ra sách học cho trẻ em có cờ Trung Quốc thay cho cờ Tổ quốc là không thể chấp nhận được. Giám đốc nhà xuất bản, biên tập viên quyển sách đó đã không có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Lương tâm ngành xuất bản không cho phép làm nhiệm vụ như thế. Chúng ta phải có trách nhiệm nặng nề với hậu thế”.

HÒA BÌNH ghi