(PL)- Trong năm 2016 sẽ rà soát, sắp xếp, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô và tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề;

tập trung mở mới các cơ sở dạy nghề ở các vùng kinh tế-xã hội khó khăn, vùng trọng điểm (vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ) - ngày 24-12, bà Mai Thúy Nga, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết.

Cũng theo bà Nga, năm tới sẽ hạn chế các trường tư thục để đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư phát triển dạy nghề. Phó Tổng Cục trưởng cũng cho rằng để dạy nghề đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động, Tổng cục sẽ tổ chức xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa dạy nghề với thị trường lao động nhằm đảm bảo hoạt động dạy nghề hướng vào việc đáp ứng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động và giải quyết việc làm. Việc triển khai hợp tác giữa Bộ LĐ-TB&XH với Hiệp hội Các doanh nghiệp Đức, Nhật Bản về việc cung ứng nhân lực qua đào tạo nghề cho các doanh nghiệp của các nước này tại Việt Nam cũng sẽ được đẩy mạnh.

VIẾT LONG