(PL)- Ngày 13-2, ông Trần Thành Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký quyết định xóa nợ đối với các hộ vay vốn từ nguồn vốn địa phương bị rủi ro do nguyên nhân khách quan

(người vay bỏ đi khỏi địa phương trên hai năm không thể liên lạc, người vay đã chết và người thừa kế không có khả năng trả nợ thay, sản xuất, kinh doanh thua lỗ) với tổng số tiền trên 1,7 tỉ đồng.

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định xóa nợ đối với 769 phần vay của các hộ dân trên địa bàn tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hậu Giang từ nguồn vốn địa phương ủy thác qua chi nhánh ngân hàng này với tổng số tiền là trên 1,7 tỉ đồng. Trong đó, nợ gốc hơn 711 triệu đồng, nợ lãi trên 1 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện xóa nợ cho khách hàng được trích từ Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hậu Giang và giảm trừ vào nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh ngân hàng này.

GIA TUỆ