ĐỐI THOẠI QUỐC PHÒNG VIỆT-MỸ

Xác định năm lĩnh vực phát triển quan hệ

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Scher đồng chủ trì cuộc đối thoại.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ một cách thiết thực vì lợi ích của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và thế giới. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và Phó Trợ lý Robert Scher đã ký bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Hai bên thống nhất phát triển quan hệ quốc phòng tập trung vào năm lĩnh vực gồm: thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước, an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

TNL