Xây dựng cầu Sài Gòn 2 theo hình thức BT

Thủ tướng cũng đồng ý UBND TP được chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo Sở GTVT, đến nay đã “chốt” tổng mức đầu tư cầu Sài Gòn 2 là 1.102 tỉ đồng và hoàn vốn từ ngân sách trả chậm. Cầu Sài Gòn 2 có chiều dài là 995,32 m, bề rộng mặt cắt ngang cầu là 23,5 m và nằm phía hạ lưu cầu Sài Gòn hiện hữu.

L.ĐỨC - H.LONG