Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Theo Chủ tịch nước, trong tình hình đất nước hiện nay, việc xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức, ý thức công dân mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đất nước.

Chủ tịch nước cũng lưu ý đội ngũ doanh nghiệp cần tái cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh. Đồng thời tham gia tích cực các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và giúp đỡ đối tượng chính sách.

Pleiku: Người bán hoa rơi nước mắt đêm 30

Pleiku: Người bán hoa rơi nước mắt đêm 30

(PLO)-  Đến 22 giờ đêm 30, hàng chục tiểu thương bán hoa tại TP Pleiku vẫn chưa thu dọn được hàng hoa để về tụ họp với gia đình, bởi, hàng chục, hàng trăm chậu hoa vẫn chưa bán hết.