Xây dựng nhân tài tạo sự độc đáo của DN

Đây là là yếu tố rất thuận lợi để Việt Nam có cơ hội phát triển nhiều hơn nữa”. Đó là lời chia sẻ của GS Dave Ulrich, ĐH Michigan (Mỹ), tại hội thảo quốc tế “Tư duy lại nhân lực và nhân tài” ngày 29-9. Ông được xem là một trong những “bộ óc quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và nhân tài”. Hội thảo do Trường Doanh nhân PACE tổ chức.

Theo GS Dave Ulrich, VN nằm tốp 11 quốc gia mới nổi, vì vậy lợi thế cạnh tranh của các quốc gia sẽ đến từ những nguồn nào là vấn đề cần hết sức lưu tâm. Từ đó, ông khái quát: “Chính nhân lực và tài chính là nguồn tài nguyên quan trọng để tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho quốc gia. Trong đó, nhân lực là vấn đề then chốt tạo nên sự độc đáo, khác biệt trong tương quan so sánh”. Ông cũng cho rằng nhân lực, nhân tài không phải là câu chuyện mới mẻ đối với các quốc gia và DN. Vì vậy, để đánh thức nguồn tài nguyên vô cùng to lớn đó, cần phải xác định cho được ai sẽ được gọi là nhân tài? Làm thế nào để xác định và khơi dậy nguồn tài nguyên ấy…

Về chiến lược phát triển nhân tài trong DN, ông gợi ý: “Xây dựng con người, nhân tài chính là sự độc đáo của các công ty. Nhân tài chính là lợi thế trong cạnh tranh. Nếu DN quan tâm xây dựng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài thì đó chính là lợi thế cạnh tranh mà đối thủ không thể sao chép được”. GS Dave Ulrich nhấn mạnh nhân tài chỉ có thể phát triển và đóng góp cho tổ chức, xã hội là khi họ sống và làm việc trong môi trường đó. Và cũng trong môi trường đó, họ tin được lẽ sống và ý nghĩa cuộc đời, giá trị công việc mình đang làm.

PHONG ĐIỀN

Thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm sâu nhưng các công ty vẫn cố gắng xoay xở thưởng tết cho người lao động.

Khó mấy cũng thưởng tết cho công nhân

(PLO)- “Khó đến mấy chúng tôi cũng thu xếp thưởng một tháng lương cho người lao động, đợi khi đơn hàng ấm lên vẫn đủ nguồn lao động giúp nhà máy sáng đèn” - lãnh đạo một công ty chia sẻ.