Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4-2020 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm tới 59,5% (tương ứng giảm 7.233 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Lượng xe nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia, còn các thị trường khác khá ít.
Lượng xe nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia, còn các thị trường khác khá ít. Ảnh: TN

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này đạt 4.918 chiếc, tương ứng đạt 131 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 12.151 chiếc với trị giá đạt 224 triệu USD.

Trong tháng 4-2020, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ hai thị trường chính là Thái Lan với 2.416 chiếc, từ Indonesia với 1.207 chiếc và Trung Quốc với 424 chiếc. Số xe nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm tới 82% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Trong đó, ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống, có 3.491 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 80,2 triệu USD, chiếm 71% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm tới 65% (tương đương tăng 6.340 chiếc) so với tháng trước. Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TP Hải Phòng với 1.943 chiếc, giảm mạnh 56,5% và TP.HCM với 1.525 chiếc, giảm 71,4% so với tháng trước.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng ô tô nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng ô tô nhập khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: TN

Ô tô nguyên chiếc từ chín chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 4-2020 chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 1.660 chiếc, giảm 39% so với tháng trước và xe xuất xứ từ Indonesia với 1.207 chiếc, giảm mạnh tới 81%.

Ô tô trên chín chỗ ngồi, có 14 chiếc ô tô trên chín chỗ ngồi xuất xứ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam tại khu vực cửa khẩu TP.HCM.

Ô tô vận tải đạt 840 chiếc, với trị giá đạt 21,7 triệu USD; giảm 58% lượng và giảm 51% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 738 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, giảm 41% so với tháng trước và chiếm tỉ trọng 88% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Tiếp theo, có 72 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 59%; có 25 chiếc xuất xứ từ Hàn Quốc,  giảm 17% so với tháng trước.

Ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 4-2020 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng TP Hải Phòng với 543 chiếc, giảm 12,6%; TP Hải Phòng với 225 chiếc, giảm 80,7%... so với tháng trước.

Ô tô loại khác  (ô tô chuyên dụng) nhập khẩu 573 chiếc với trị giá khai báo khoảng 29 triệu USD. Trong đó, có tới 301 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, 209 chiếc xuất xứ từ Hàn Quốc và 18 chiếc xuất xứ từ Thái Lan.

Như vậy, tính trong bốn tháng đầu năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đạt 31.586 chiếc, giảm 36,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô chín chỗ ngồi trở xuống là 24.112 chiếc, giảm 33%; ô tô vận tải là 6.252 chiếc, giảm 48,6%.