Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan trong tháng 2-2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 37,1 tỉ USD, tăng 0,5% so với tháng trước.

Đối với tổng trị giá xuất khẩu, tất cả các loại hàng hóa ước đạt 18,6 tỉ USD, tăng 1,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18,5 tỉ USD, giảm 0,5%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 34% và trị giá nhập khẩu tăng 26%.

Trong đó, ô tô nguyên chiếc các loại ước tính là 6.000 chiếc, tăng 40,2% và trị giá là 134 triệu USD, tăng 21% so với tháng trước.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2019 thì số lượng này giảm mạnh. Cụ thể, so với tháng 2-2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này giảm 59,9% về lượng và giảm 57,2% về trị giá.