Biết về hiệu lệnh giao thông để không bị phạt oan​
(PLO)- Khi đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu cùng ở một khu vực thì hiệu lệnh của người điều khiển giao thông có hiệu lực cao nhất.
Hỏi:
Hiện nay, tôi gặp trường hợp là đèn báo hiệu một kiểu còn người điều hành giao thông một kiểu hay một đoạn đường lại có nhiều biển báo hiệu gần như trái ngược nhau. Vì vậy, tôi khá hoang mang không biết nên làm thế nào. Mong tư vấn giúp tôi thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu để tôi có thể an tâm tham gia giao thông.
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 4 Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu, Quy chuẩn 41/2016/BGTVT quy định như sau:
Khi đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu cùng ở một khu vực có ý nghĩa khác nhau, người tham gia giao thông phải chấp hành loại hiệu lệnh theo thứ tự như sau:
- Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
- Hiệu lệnh của đèn tín hiệu.
- Hiệu lệnh của biển báo hiệu.
- Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.
Khi đã ở một vị trí có biển báo hiệu đặt cố định lại có biển báo hiệu khác đặt có tính chất tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo có tính chất tạm thời. Biển có tính chất tạm thời là biển sử dụng mang tính tình huống nhằm điều khiển giao thông có tính chất ngắn hạn như trong các sự kiện sự cố giao thông hay sử dụng trong quá trình thi công sửa chữa đường.”
Như vậy, thứ tự của hệ thống báo hiệu được quy định như sau:
Thứ nhất, khi đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu cùng ở một khu vực thì:
+ Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông có hiệu lực cao nhất;
+ Sau đó đến hiệu lệnh của đèn tín hiệu;
+ Tiếp theo là hiệu lệnh của biển báo hiệu;
+ Cuối cùng là vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.
Ví dụ:
- Khi bạn tham gia giao thông đang dừng đèn đỏ nhưng CSGT có hiệu lệnh đi. Thì bạn sẽ đi tiếp theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
- Khi bạn đi trên đường có biển báo cấm rẽ phải nhưng đèn tín hiệu rẽ phải đang xanh đèn thì bạn thực hiện rẽ phải theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu.
Thứ hai, khi ở một vị trí đã có biển báo hiệu đặt cố định lại có biển báo hiệu khác đặt có tính chất tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau.
Bạn chấp hành hiệu lệnh của biển báo có tính chất tạm thời.
Ví dụ: Bạn đi xe máy, muốn rẽ vào làn đường dành cho xe máy nhưng đầu đường rẽ có biển báo đoạn đường đang thi công và yêu cầu không đi xe vào đường này thì bạn phải tuân thủ hiệu lệnh của biển báo tạm thời đấy.
LUẬT AN NAM