Hỏi:

Do làm tăng ca nên em thường đi làm về khuya, tuần trước khi đi làm về em bị cảnh sát cơ động (CSCĐ) yêu cầu dừng xe để kiểm tra, trong đó có việc kiểm tra giấy tờ xe như giấy phép lái xe, bảo hiểm. Xin hỏi CSCĐ có quyền kiểm tra giấy tờ xe và xử phạt  như CSGT không?

daothanhtrang70@...

Trả lời:

Quyền hạn và đối tượng tuần tra kiểm soát của CSCĐ được quy định tại các điều 8, 9 Thông tư 58/2015/TT-BCA như sau:

Quyền hạn:

- Kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

- Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội theo thẩm quyền.

- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết vụ, việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật, động vật nghiệp vụ phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

- Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Đối tượng tuần tra, kiểm soát

- Đối tượng tuần tra gồm: khu vực, mục tiêu, tuyến, địa bàn được phân công.

- Đối tượng kiểm soát gồm: người, phương tiện, đồ vật, tài liệu.

Như vậy, CSCĐ có quyền hạn kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.

Về thẩm quyền xử phạt của CSCĐ trong lĩnh vực giao thông:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 70 Nghị định 46/2016 thì cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, CSCĐ, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của nghị định này.

Như vậy CSCĐ có thẩm quyền xử phạt đối với một số hành vi có liên quan đến trật tự an toàn giao thông.