Chấp hành hiệu lệnh báo hiệu giao thông sao cho đúng?
(PLO)- Khi lưu thông trên đường, đến các đoạn hay kẹt xe ở các ngã tư, tôi thấy loạn xạ các tín hiệu, nào là tín hiệu đèn giao thông, dân quân, CSGT...
Hỏi:
Khi lưu thông trên đường, đến các đoạn hay kẹt xe ở các ngã tư, tôi thấy loạn xạ các tín hiệu, nào là tín hiệu đèn giao thông, dân quân, CSGT đứng ra điều khiển. Xin hỏi, khi có nhiều tín hiệu, hiệu lệnh như vậy thì người điều khiển xe phải chấp hành như thế nào là đúng luật?
(Nguoimientay@...)
Trả lời:
Theo Điều 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2016/BGTVT quy định về thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu:
Khi đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu có ý nghĩa khác nhau cùng ở một khu vực, người tham gia giao thông phải chấp hành loại hiệu lệnh theo thứ tự như sau:
- Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;
- Hiệu lệnh của đèn tín hiệu;
- Hiệu lệnh của biển báo hiệu;
- Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.
Khi ở một vị trí đã có biển báo hiệu đặt cố định lại có biển báo hiệu khác đặt có tính chất tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu có tính chất tạm thời.
Biển có tính chất tạm thời là biển sử dụng mang tính tình huống nhằm tổ chức điều khiển giao thông có tính chất ngắn hạn như trong các sự kiện, sự cố giao thông hay sử dụng trong quá trình thi công hoặc sửa chữa đường.
LÊ HUY ghi