Hỏi:
Tôi bị tai nạn giao thôngcơ quan công an yêu cầu phải đi giám định. Vậy chi phí đi giám định tôi phải bỏ ra hay cơ quan công an phải bỏ ra?

Trả lời:

Cơ sở pháp lý

Bộ Luật Dân sự 2005

Nghị quyết số 03/2006/NQ HĐTP hướng dẫn một số quy định của BLDS về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

 Nội dung tư vấn

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn bị tai nạn giao thông, do đó có khả năng sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của bạn. Sự suy giảm sức khỏe của người bị tai nạn sẽ quyết định đến các vân đề về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người gây ra tai nạn hoặc các quyền và lợi ích khác của người bị tai nạn như quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại khi sức khỏa bị xâm hại. Theo quy định tại Điều 609 BLDS:

"Điều 609. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm  

1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

2. Người xâm phạm sức khỏe của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định."

Như vậy, việc yêu cầu giám định sức khỏe là hoàn toàn vì lợi ích của cá nhân bạn, do đó trước tiên bạn sẽ là người phải bỏ ra chi phí cho việc giám định này mà không phải là cơ quan công an. Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 609 BDLS thì người gây ra tai nạn giao thông làm tổn hại đến sức khỏe của bạn phải chịu các chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của bạn. Theo quy định tại điểm 1.1 Khoản 1 Mục II Nghị quyết 03/2006/NQ_HĐTP thì các chi phí hợp lý đó bao gồm:

"tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật lý trị liệu... theo chỉ định của bác sỹ;...."

Như vậy, người gây tai nạn giao thông gây suy giảm sức khỏe cho bạn sẽ là người phải hoàn trả số tiền giám định sức khỏe cho bạn.

Trân trọng.