Có được điều khiển xe trong thời gian cấp biển số ?
(PLO) - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.
Hỏi:
Em mới mua một chiến xe mô tô, em đã đi đăng ký xe và có giấy hẹn 15 ngày sau có giấy tờ và biển số. Vậy em có được điều khiển xe trong thời gian cấp biển số xe?
Trả lời:
Căn cứ vào khoản 3 Điều 6 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định như sau:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.”
Theo quy định trên; trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mua xe, bạn phải làm thủ tục đăng ký xe.
Khoản 3 Điều 18 Thông tư 15/2014/TT-BCA cũng quy định: Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.
Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, khi xe đăng ký tạm thời sẽ được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.
Tuy nhiên, với trường hợp của bạn là xe mô tô không thuộc các trường hợp phải đăng ký tạm thời. Do đó, trong thời gian chờ cấp giấy tờ và biển số xe; bạn sẽ không được phép điều khiển xe tham gia giao thông. Nếu bạn vẫn điều khiển xe tham gia giao thông; bạn sẽ bị phạt với lỗi không có biển số xe; không có đăng ký xe.
Về mức phạt lỗi không có biển số xe.
Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 17 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định như sau:
“Điều 17. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với biển số đăng ký ghi trong Giấy đăng ký xe; biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.”
Như vậy, nếu bạn điều khiển xe trong thời gian chờ cấp biển số xe; bạn sẽ bị phạt lỗi điều khiển xe không gắn biển số; và mức phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.
LUẬT AN NAM