Có thể ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông?
(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM có nhận được câu hỏi của một số bạn hỏi về việc có thể ủy quyền nộp phạt giao thông hay không, thủ tục ủy quyền như thế nào?
Căn cứ Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 về đại diện theo ủy quyền:
“1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.
Theo đó, cá nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Theo đó, việc ủy quyền nộp phạt vi phạm về an toàn giao thông là một giao dịch dân sự bình thường. Vì vậy, người vi phạm hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục nộp phạt vi phạm an toàn giao thông.
Khi thực hiện thủ tục nộp phạt vi phạm giao thông trong trường hợp ủy quyền, cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:
- Giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông có dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi người vi phạm cư trú hoặc phải được công chứng theo quy định của pháp luật.
- Biên bản xử phạt vi phạm giao thông.
- Bản sao chứng thực CMND của người vi phạm.
- Bản chính CMND của người được ủy quyền.
LÊ HUY tổng hợp