CSGT có được giữ xe vi phạm quá hạn?
(PLO)- Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề được tính từ thời điểm tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ thực tế.
Hỏi:
Tôi bị CSGT kiểm tra và phạt 300.000 đồng với hành vi quên đem theo giấy tờ xe. Đến hẹn của giấy phạt, tôi có đến phòng CSGT để nhận quyết định xử phạt, làm thủ tục để nhận xe nhưng anh CSGT tiếp nhận nói phải chờ hai ngày nữa mới nhận được xe. Xin hỏi việc tôi đã nhận quyết định xử phạt nhưng chưa trả xe cho tôi là có đúng luật hay không?

Hoàng Tuấn (Tân Bình, TP.HCM)

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 Nghị định 46/2016, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Người điều khiển ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô không mang theo giấy đăng ký xe.
Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012: Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt”.
Như vậy theo quy định trên đối chiếu với trường hợp của bạn thì: Bạn bị CSGT kiểm tra thì bạn quên mang theo cà vẹt ô tô (giấy đăng ký xe) và phạt bạn 300.000 đồng. Như vậy trong trường hợp này thì mức phạt 300.000 đồng là đúng quy định.
Về thời hạn tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính:
Căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là bảy ngày kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề…
Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề được tính từ thời điểm tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ thực tế.
Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề không vượt quá thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 66 của luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 điều này”.
Bạn đến đã nhận được quyết định xử lý vi phạm giao thông và giấy tờ đăng ký xe đầy đủ, CSGT trực lại nói là bạn phải đợi hai ngày mới nhận lại xe được là không đúng quy định của pháp luật. Vì thời gian tạm giữ phương tiện không được vượt quá thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông.
LUẬT AN NAM