CSGT có được kiểm tra giấy tờ tùy thân?
(PLO)- CSGT được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm cho việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật...
Hỏi:
Tôi điều khiển xe mô tô có vi phạm với hành vi lấn tuyến, trong lúc kiểm tra giấy tờ xe, CSGT hỏi giấy tờ tùy thân như giấy CMND của tôi. Xin hỏi, ngoài việc kiểm tra giấy tờ xe, CSGT có quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân hay không?
(Thu Minh, quận 12, TP.HCM)
Trả lời:
Luật sư Bùi Quang Liêm, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:
Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định về quyền hạn của CSGT như sau:
- Được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ; kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát, việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định pháp luật.
- Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm cho việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tạm giữ giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và giấy tờ khác có liên quan đến phương tiện, người điều khiển phương tiện hoặc những người trên phương tiện khi có hành vi vi phạm pháp luật, giấy tờ liên quan đến hoạt động vận tải để bảo đảm cho việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Như vậy, theo quy định hiện hành đối với trường hợp của bạn, thì CSGT được dừng xe và yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân.
LÊ HUY ghi