Đề xuất nộp phí sử dụng đường bộ thông qua Tem kiểm định  - ảnh 1Tem phí sử dụng đường bộ.

Kể từ khi triển khai việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đến nay, rất nhiều chủ phương tiện đã không thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp phí và khi đến kỳ đăng kiểm mới phải nộp truy thu mà không hề bị xử phạt hay phải nộp thêm một khoản phí nào khác, dẫn đến không công bằng cho các chủ phương tiện nộp phí đúng hạn.

Để kiểm soát việc nộp phí của các chủ phương tiện, các Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới hoàn toàn có thể tra cứu xem phương tiện đó đã nộp phí hay chưa, nộp phí đến thời điểm nào. Trên cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Trung tâm đăng kiểm sẽ xác định chù kỳ nộp phí tiếp theo của phương tiện mà không căn cứ vào Tem nộp phí sử dụng đường bộ.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đưa ra các phương án xử lý đối với các chủ phương tiện chậm nộp phí.

Cụ thể, đối với các phương tiện chậm nộp phí từ một tháng trở lên đến 12 tháng thì sẽ phải nộp phí bằng 105% mức phí hàng tháng nhân với số tháng chậm nộp; chậm nộp phí từ trên 12 đến 24 tháng thì sẽ phải nộp phí bằng 108% mức phí hàng tháng nhân với số tháng chậm nộp; chậm nộp phí từ trên 24 tháng thì sẽ phải nộp phí bằng 115% mức phí hàng tháng nhân với số tháng chậm nộp.

Giải thích về lý do phương tiện đến hạn nộp phí nhưng chây ỳ nộp chậm sẽ phải tăng mức phí nộp cao, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, khi các chủ xe nộp phí từ tháng thứ 13 trở lên đến 24 tháng thì được Nhà nước giảm trừ 8% trên số phí nộp trước và giảm trừ 15% nếu số phí nộp trước từ tháng thứ 25 trở đi. Do đó, chậm nộp phí theo quy định sẽ phải nộp phí ở mức cao tương ứng là hợp lý.

Liên quan đến việc kiểm soát việc nộp phí sử dụng đường bộ phương tiện của chủ xe, theo Cục trưởng Trần Kỳ Hình, cơ quan thu phí và quản lý thu phí có thể tra cứu trên chương trình quản lý thu phí sử dụng đường bộ hoàn toàn có đầy đủ thông tin về lịch sử nộp phí cũng như kỳ hạn nộp phí tiếp theo của chủ phương tiện.

Ngoài ra, các lái xe, chủ phương tiện muốn biết được phương tiện đã nộp phí hay chưa thì có thể thực hiện tra cứu bằng các cách như trên mặt sau của Tem kiểm định sẽ có dòng ghi chú về hạn nộp phí của phương tiện; liên hệ đến bất kỳ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nào để hỏi thông tin về hạn nộp phí của phương tiện hoặc trực tiếp truy cập vào website của Cục Đăng kiểm Việt Nam (www.vr.org.vn) để tra cứu thời hạn kiểm định cũng như thời hạn nộp phí của chủ phương tiện.

Để có thể thực hiện được việc bỏ Tem thu phí sử dụng đường bộ mà nộp qua Tem kiểm định, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sẽ có văn bản đề xuất Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi quy định việc bỏ áp dụng Tem nộp phí sử dụng đường bộ cũng như quy định mức phí truy thu đối với những chủ phương tiện chậm nộp phí tại Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính./.

Theo Vietnam+