Hết hạn đăng kiểm 1 tháng, đăng kiểm lại có bị phạt?
(PLO) - CSGT có quyền xử phạt hành vi vi phạm trong trường hợp điều khiển xe hết hạn đăng kiểm hoặc đưa xe hết hạn đăng kiểm vào lưu thông.
Hỏi:
Tôi có 1 chiếc xe ô tô, do trong thời gian chờ làm thủ tục sang tên từ công ty sang cá nhân nên xe tôi bị trể hạn đăng kiểm 1 tháng. Xin hỏi, khi đi làm thủ tục đăng kiểm xe, tôi có bị phạt không?
Trả lời:
Theo quy định tại điểm e Khoản 5 Điều 16 Nghị định 46/2016 quy định, phạt tiền từ 4 đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).
Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung: bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;”
Như vậy, trường hợp đưa xe hết hạn đăng kiểm vào lưu thông thì người điều khiển xe sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra sẽ bị tước bằng lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng đối với người lái xe.
Theo quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 30 và điểm e, Khoản 1, Điều 78 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định như sau:
“Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ: Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng đối với cá nhân, từ 12 đồng đến 16 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) ra tham gia giao thông;”
Điều 78. Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm: Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các Điều, Khoản, Điểm sau đây của Nghị định này và phải tuân thủ theo quy định tạị Khoản 2 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính: Khoản 4; Điểm d, Điểm đ, Điểm e Khoản 5 Điều 16.
Như vậy, khi xe ô tô hết hạn đăng kiểm tham gia lưu thông thì bạn là chủ phương tiện bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng; hình thức phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện, giấy tờ liên quan.
Theo đó, CSGTcó quyền xử phạt hành vi vi phạm trong trường hợp điều khiển xe hết hạn đăng kiểm hoặc đưa xe hết hạn đăng kiểm vào lưu thông còn trung tâm đăng kiểm không có thẩm quyền xử phạt. Xe hết hạn đăng kiểm thì bạn phải đưa xe bạn đến trung tâm đăng kiểm để được xét lưu hành.

LUẬT AN NAM