Hỏi:
Tôi làm thủ tục đăng ký cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) nhưng chưa đến ngày hẹn thì bị mất giấy hẹn. Xin hỏi, như vậy tôi có lấy được GPLX không?
(Nguyễn Thị Thục Quyên, Đắk Lắk)
Trả lời:
Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:
Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hồ sơ, kết quả bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và trong chậm trả kết quả:
“Trường hợp hồ sơ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân có hồ sơ, giấy tờ bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để khắc phục hậu quả; xác định cơ quan, tổ chức, cá nhân đã làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ để quy trách nhiệm chi trả mọi chi phí phát sinh trong việc xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ, các trách nhiệm khác có liên quan và xin lỗi tổ chức, cá nhân về sự cố này. Trường hợp làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”.
Vì vậy, trường hợp mất giấy hẹn trả GPLX, đề nghị công dân phối hợp với cơ quan thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp lại GPLX để được xem xét cấp GPLX; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp mất giấy hẹn trả kết quả liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.