Theo thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ- đường sắt TP.HCM (PC08), Công an TP.HCM, để giúp người dân nắm rõ thủ tục giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu, Phòng CSGT đã hướng dẫn các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho người dân.

Cũng theo PC08, Thông tư số 58/2020 của Bộ Công An quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: Xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên theo quy định tại Điều 19 Thông tư này đến hết ngày 31-12-2021.

Trước thông tin đó, nhiều người dân thắc mắc trong trường hợp người dân không có bất kỳ một giấy tờ xe nào thì có được thực hiện thủ tục này hay không.

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 58/2020: “Chủ xe hoặc cá nhân, tổ chức dịch vụ được ủy quyền nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 6 Thông tư này. Trường hợp xe bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe hoặc mất cả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, chủ xe phải có: Đơn trình bày rõ lý do bị mất.”

Mất giấy tờ xe, chủ xe cần làm thế nào để xin cấp lại giấy tờ chính chủ? - ảnh 1
Thời hạn sang tên giấy tờ xe qua nhiều đời chủ đến ngày 31-12-2021. Ảnh: TN

Nếu trong cùng 1 tỉnh và bạn có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì bạn sẽ hồ sơ gồm:

Thứ nhất, là giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú;

Thứ hai, là chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

Thứ ba, là giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Nếu không trong cùng 1 tỉnh và bạn không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì bạn sẽ hồ sơ gồm:

Thứ nhất, là giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

Thứ hai, là giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe

Thứ ba, là chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.