Theo Điều 48 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT về đào tạo lái xe có quy định:
Đào tạo đối với người khuyết tật điều khiển mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật để cấp giấy phép lái xe hạng A1.
Người học có thể tự học lý thuyết và thực hành; trường hợp có nhu cầu học tập trung đăng ký với cơ sở đào tạo để được học theo nội dung, chương trình quy định.
Cơ sở đào tạo miễn toàn bộ hoặc giảm học phí cho người học.
Việc sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật do Sở GTVT căn cứ nội dung và quy trình sát hạch đã được ban hành, xây dựng nội dung và phương án tổ chức sát hạch phù hợp, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.