Hỏi:

Em có mua một chiếc xe máy vì không có hộ khẩu ở TP.HCM nên nhờ chủ cửa hàng bán xe đứng tên và viết lại giấy mua bán với em, có công chứng. Nay em muốn làm thủ tục cho tặng lại xe cho người khác được hay không và thủ tục cho tặng thế nào? Em xin cám ơn.

Trả lời:

Theo như anh trình bày, hiện chiếc xe máy được đăng ký tên của chủ cửa hàng bán xe và giữa người bán xe và anh có hợp đồng chuyển nhượng xe máy. Hiện nay anh muốn tặng cho người khác, theo quy định của pháp luật thì anh có thể thực hiện được ý muốn trên.

Tuy nhiên, các bên phải tuân thủ trình tự, thủ tục của việc đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người theo quy định tại Điều 24 Thông tư 15/2014/TT-BCA:

“ 1. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này).
...

2. Đăng ký sang tên, di chuyển xe đi tỉnh khác:

a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

- 02 giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư này)”.


Theo như quy định trên, trước tiên anh và người được tặng tiến hành ký kết hợp đồng tặng cho. Hợp đồng tặng cho cần có công chứng của tổ chức công chứng nơi các bên cư trú, làm việc.

Tiếp theo, anh cần nhờ chủ cửa hàng xe máy - chủ sở hữu của chiếc xe máy được Nhà nước công nhận cùng người được tặng tới cơ quan công an làm thủ tục rút hồ sơ gốc của chiếc xe (trường hợp đăng ký trong cùng một huyện thì không cần rút hồ sơ gốc). Sau đó bên được nhận tặng cho tới cơ quan công an để hoàn tất thủ tục tặng cho và thủ tục như chúng tôi liệt kê ở hai trường hợp trên.

Trân trọng!