Trường hợp nào ô tô được vượt phải?
(PLO)- Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi, trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
Ô tô được vượt phải trong trường hợp nào là nội dung câu hỏi được bạn Thanh Tú gửi cho chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời như sau:
Theo Điều 14 về vượt xe của Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước; không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt; xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.
Các trường hợp được phép vượt phải
Căn cứ vào khoản 4 Điều 14 về vượt xe của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải:
- Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái.
- Khi xe điện đang chạy giữa đường;
- Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
Như vậy, theo nguyên tắc khi tham gia giao thông, khi vượt các xe phải vượt về bên trái và chỉ trong một số trường hợp nêu trên mới là vượt phải theo đúng quy định.
LÊ HUY